Sun, Sep 23 | 香港演藝學院賽馬會演藝劇院 (香港灣仔告士打道一號)

演藝精英校友電影作品:《非同凡響》特別場

網上購票已經結束!

日期 / 時間 / 地點

Sep 23, 2018, 8:30 PM
香港演藝學院賽馬會演藝劇院 (香港灣仔告士打道一號), 1 Gloucester Rd, Wan Chai, Hong Kong
票價
價格
數量
總計
 • 中間位置
  $120
  $120
  0
  $0
 • 兩側位置
  $80
  $80
  0
  $0
總計$0

© 2003-2021 SCHOOLMATES.CC LIMITED (HONG KONG)

 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • WhatsApp
 • Email